Begin datum

Wij zijn gestart met ons project op maandag 16 november 2020, we zijn begonnen met de projectfasen 1 t/m 3. Dit is de voorbereiding van het gehele project, zie kopje project management voor alle opdrachten.

het projectgroepje

Jan de vries 

Rick Prins

Mike Brink

De projectmap

Voor het opslaan en delen van onze documenten maken wij gebruik van onze website, hierin zijn alle opdrachten terug te vinden. inclusief de voortgang van het project.

Hoofdstuk 1: Achtergronden

Onze opdracht bestaat uit het restaureren en modificeren van een bromfiets, deze word geheel opnieuw opgebouwd met nieuwe zelfgefabriceerde onderdelen. Een goede voorbereiding is verreist om dit project te laten slagen. De opleveringsdatums zijn als volgt:

Oplevering 1: Week 48 + 52
a)     Presentatie PVA.
b)    Tekeningenpakket.

Oplevering 2: Week 1
b)    Start praktijk.

Oplevering 3: Week 5
c)     Eindoplevering product.

Hoofdstuk 2: Projectresultaten

Het doel van ons project is om een werkende e-Honda Dax op te leveren, dit gaan wij behalen door als een team samen te werken, hierbij is een goede taakverdeling essentieel. Door middel van het bestuderen van het programma van eisen zijn wij tot een prachtig concept gekomen. In hoofdstuk 8 verwijzen wij naar wat wij wel en niet gaan doen binnen ons project.

Hoofdstuk 3: Projectactiviteiten & Tussenresultaten

Aangezien dit geen klein project is dien je goed bij te houden wat je gaat doen, en wat je niet gaat doen. Het documenteren van je uren zijn erg belangrijk, en daarbij ook wie welke activiteiten heeft uitgevoerd.

Met onze leidinggevende hebben wij afgesproken dat we elke week samen komen waarin wij de tussenresultaten laten zien, dit is terug te vinden in de activiteitenlijst

Hoofdstuk 4: Kwaliteit

Tijdens het opleveren van een product dien je altijd kwaliteit en veiligheidscontroles uit te voeren, we willen tenslotte niet dat ons product faalt of zorgt voor een onveilige situatie voor de gebruiker en voor de medeweggebruikers. Hieronder leggen wij uit hoe wij de kwaliteit en veiligheid van ons product waarborgen.

Beveiligingen

De installatie word beveiligd tegen overbelasting, en kortsluiting. Onze accu word tijdens het laden door een BMS systeem welke ervoor zorgt dat elke accucel tegelijk word belast en opgeladen. Onze accu word voorzien van schokdempend materiaal met daarbinnen een brandwerende vulling mocht dit mis gaan.

Remsysteem

Voor het remsysteem kun je kiezen uit twee opties, een trommelrem en een schijfrem. Wij zijn voorstander van een schijfrem omdat deze onder elke omstandigheden goed kunnen functioneren, daarom kunnen wij garantie geven op goed werkende remmen.

Motor

Wij maken gebruik van een BLDC-Motor, dit is een elektrische motor welke vrijwel geen onderhoud nodig heeft. Om de motor te gaan monitoren op temperatuur maken wij gebruik van een Arduino printplaat welke wij kunnen programmeren.

Hoofdstuk 5: Projectorganisatie

Hieronder stellen wij ons voor en vertellen wie welke taken op zich neemt, dit is natuurlijk ook terug te vinden in de planning welke in hoofdstuk 6 staat.

Mike Brink

Projectleider

Ik ben verantwoordelijk voor de volgende punten binnen ons project:

a) Het inleveren van een elektrotechnische tekeningenpakket gemaakt in Eplan.
b) Verlichting welke gestuurd word door arduino, maar ook handmatig gestuurd kan worden.
c) Een werkend programma schrijven voor een arduino printplaat.
d)  Het maken van verlichtingsprintjes.
e)  Het maken van een behuizing voor de arduino printplaat.
f)  Het monteren van de stuurbediening.
g)   Montage van de motor, accu, verlichting, kabelboom en alle overige componenten welke te maken hebben met elektra en besturingstechniek.
h)  Motiveren welke motor en accupakket gekozen is met de technische informatie erbij.
i)  Het maken en bevestigen van nieuwe logo’s voor op het frame, hier dient ook een werktekening van gemaakt te worden in inventor.

 

Jan de Vries

Projectleider

Ik ben in ons project verantwoordelijk voor het aanpassen van nieuwe onderdelen zodat deze passen op het bestaande frame.

Aandachtspunten binnen mijn opdracht zijn;
a) 
Het moet passen in het ontwerp
b) Het moet te produceren zijn
c) Mijn ontwerp moet aansluiten op de andere ontwerpen binnen mijn project team.
d) De voorvork moet passend gemaakt worden op het bestaande frame.
e) De achter brug moet passend gemaakt worden op het bestaande frame.
f) Een volledig veilig en werkend remsysteem die aangepast is op het bestaande frame.
g) Een degelijke en eenvoudige ophanging voor het accupakket.
h) Het accupakket moet demontabel zijn.

Rick Prins

Projectleider

Ik ben verantwoordelijk voor de volgende punten binnen ons project:

a) Het frame verstevigen op de daar verzwakte punten.
b) De ophanging van de achterbrug met daarbij de vering moet veranderd worden.
c) Een ophanging maken voor de nieuwe motor.
d) Een kentekenhouder fabriceren en ontwerpen.
e) Het berekenen van een efficiente tandwielverhouding.
f) Het uitlijnen van de achterbrug.
g) Ik moet de achterbrug, de vering en het achterremsysteem monteren.Hoofdstuk 6: Planning

Een belangrijk  doel van een planning is om overzicht te verkrijgen en binnen je project wat moet er nog gedaan worden, en wat is al klaar.

Bovendien kan je bekijken wie wat als taak heeft, wanneer iemand zich niet aan zijn afspraken houdt kun je precies zien wie waar verantwoordelijk voor is.

Hoofdstuk 7: Projectgrenzen

Hieronder zie je een overzicht wat wij wel en niet gaan doen binnen ons project, al deze punten zijn uit het programma van eisen gehaald. Op deze manier staat vast wat onze taken zijn en wat wij als eindresultaat gaan opleveren. Dit stellen wij vast zodat we nooit oneffenheden kunnen krijgen met de leidinggevende.

Wat gaan we wel doen:

 1. Opleveren van een e-Dax welke voldoet aan de RDW eisen.
 2. De onderdelen op duurzame wijze produceren.
 3. Een kwalitatiefe bromfiets opleveren.
 4. De aandrijflijn elektrisch maken.
 5. Temperatuurbewaking programmeren in Arduino.
 6. Automatische verlichting programmeren in Arduino.
 7. Hydraulische remsysteem


Wat gaan we niet doen:

 1. Teveel eisen stellen welke e niet haalbaar zijn binnen ons tijdbestek.
 2. Gebruik maken van een trommelrem.
 3. Het zelf fabriceren van een acculader
 4. Het voertuig voorzien van een alarmsysteem

Optionele opties  project:

 1. Recuperatief remmen
 2. Voorzien van een zonnecellen welke de bromfiets kunnen opladen tijdens stilstand.Hoofdstuk 8: Kosten en baten

In dit hoofdstuk gaan wij de kosten en baten behandelen voor ons project. Het kosten overzicht is inclusief materiaal en de gemaakte uren.

In het hiernaast weergeven tabel is in het kort zichtbaar hoe de baten en de kosten weergeven worden doormiddel van efficiënt en doelmatig werken.

Wij als groepje hebben besloten om de kosten zo laag mogelijk te houden aangezien we geen groot budget hebben gekregen. Om dit doel te bereiken gaan we efficiënt met ons materiaal en gereedschap om, we proberen zo min mogelijk materiaal te verspillen en hergebruiken indien dit mogelijk is ons afval materiaal.