3.2 Morfologische kaart.

Het doel van de morfologische kaart is om in een overzicht ‘miljoenen’ technische combinaties te krijgen. Dat scheelt veel tekenwerk en je kan zo structureel zoeken naar een goede (zo niet de beste) oplossing. De morfologische kaart voor ons project is minder groot, omdat onze opties specifiek zijn.